Mannskap til skadefellingslaget

Skadefellingslaget i Ringebu er et kommunalt skadefellingslag for freda rovvilt. Kommunene ønsker å utvide laget, og ber om at interesserte melder seg.

Skadefellingslagets funksjon er å iverksette fellingsforsøk etter store rovdyr etter særskilte fellingstillatelser. Det vil bli gitt 4-årskontrakt. En bør være tilgjengelig ved behov på kort varsel, og ha bestått storviltprøve før 1. juni. Mannskap kan bli bedt om å delta i skadefellingsoppdrag i alle midtdalskommunene, ut fra behov.

Interesserte bes sende en kort søknad på e-post til konrad.skaravik.bryhn@sor-fron.kommune.no.

Ved spørsmål kontakt: Konrad Skåravik Bryhn mobil 992 75 843.

Søknadsfrist: 1. april 2023.