Mantallet er lagt ut til offentlig ettersyn

Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune. Manntallet for Ringebu er lagt ut til offentlig ettersyn i Ringebu rådhus, åpningstider mandag til fredag kl. 09.00-14.00. 

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i Folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet (og har stemmerett) i den kommunen du flyttet fra.

Krav om retting av feil

Dersom du mener at du selv eller andre uriktig er blitt innført i eller utelatt fra manntallet, kan du kreve at feilen blir rettet. Krav om retting gjelder i forhold til feil, ikke i forhold til flyttinger etter 30. juni 2019.

Krav om retting skal være skriftlig, og begrunnelse sendes til Ringebu kommune v/valgstyret, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu.

Velgere bosatt i utlandet i mer enn 10 år må søke seg inn i sin siste bostedskommune.