Viktig melding

Matavfall blir til drivstoff

mjosanlegg2-1024x495[1].jpgAlt matavfall fra husholdninger og storhusholdninger/butikker i midtdalen leveres til Mjøsanlegget AS på Lillehammer.

Mjøsanlegget AS omdanner matavfallet til biogass, blautgjødsel og kompost!

I 2016 ble det fra midtdalen levert 971 tonn matavfall (631 tonn fra husholdninger).

Det første som skjer med avfallet er kverning, hvor poser åpnes. Avfallet går så på et bånd med en magnet som trekker ut metall (fra f. eks teposer). Avfallet kvernes videre og sendes så til en hurtigroterende separator som sorterer plast og andre fremmedelementer fra maten.

 

Etter at det som ikke er mat er sortert ut, sendes avfallet inn i lukkede tanker. I disse tankene røres matavfallet rundt og går til en forgjæring hvor bakterier som finnes naturlig i matavfallet starter nedbryting av avfallet. Avfallet sendes videre til en trykkoker, hvor det kokes på 138 grader i minst 20 minutter. Det dreper skadelige bakterier etc  og gjør avfallet mer nedbrytbart slik at ytterligere bakterier kan bryte det ned.

 

Under nedbrytninga danner bakteriene både varme og også gasser som metan. Gassene samles opp og går til en renseprosess.

 

Når matavfallet er ferdig nedbrutt, skilles den bløte og faste delen fra hverandre ved sentrifugering. Den bløte delen has i tanker og kjøres til garder i området som bruker det som gjødsel i ny matproduksjon.

 

Den faste delen er kompost som Mjøsvekst AS blander sammen med blant annet hageavfall, sand og torv til ulike jordprodukter for salg.

 

Eierandelen på Mjøsanlegget AS er slik:

GLØR – 31%, Sirkula – 30%, GLT-Avfall – 25%, SØIR– 10% og MGR – 4%