Arbeider ved Ringebu skole, sommer/høst 2020.

''Nybygget'' ved Ringebu skole blir i sin helhet beiset i sommer. Arbeidene vil bli utført av Kjell Erik Brandstadmoen og starter ved skoleslutt og vil pågå i ca 3-4 uker. Disse arbeidene er selvfølgelig væravhengige, men med en normal sommer vil dette gå etter planen.

Det vil også bli ny støttemur og ny parkering ved Ringebu skole i sommer. Arbeidene vil bli utført av Ringebu anleggsdrift as, arbeidene starter i juni/ juli og skal etter planen stå ferdig til skolestart. Eksisterende støttemur er av støpt/ betong, den nye støttemuren blir av ReCon støttemursystem, samme utførelse som i Brekkebakken. Arealet som blir benyttet til ny parkering er del av grusbanen nederst på skolegården. 

Klikk for stort bilde         Klikk for stort bilde  Klikk for stort bilde