Ledige stillinger Plan og Teknisk

Klikk for stort bilde

Ringebu kommune ligger i Gudbrandsdalen 5-6 mil nord for Lillehammer, har ca. 4400 innb. og er 1252 km2 i areal. Kommunen er en av landets største hyttekommuner med ca. 4.000 fritidsboliger, og er stadig i utvikling. Både Venabygdsfjellet og Kvitfjell er viden kjent som attraktive fjellområder for turister og hyttefolk. I Ringebu finner du vakker natur, variert næringsliv og et rikt kulturliv. Det er stor aktivitet innen hyttebygging i hele kommunen, og spesielt i alpindestinasjonen Kvitfjell. Det skal også planlegges for ny E6 gjennom hele kommunen de nærmeste årene. Har du god kjennskap til plan og bygningsloven, og liker å være med å påvirke utviklinga i en kommune, kan dette være jobben for deg.

Søk da vel!

Vi søker medarbeidere som har evne til å arbeide effektivt og er resultatorientert, både selvstendig og i samarbeid med andre. Vedkommende må ha minimum bachelorgrad innen relevant fagområde for stillingene, kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig, ha gode samarbeidsevner og bidra til et godt arbeidsmiljø. Vi vil tillegge personlige egenskaper stor vekt. Det forventes at du er tillitsvekkende og respektfull overfor alle du møter. Du må ha gode sosiale ferdigheter og være lojal mot politiske vedtak. Du må dele vårt verdigrunnlag som sier at vi skal være redelige, profesjonelle, nyskapende og inkluderende.

Ledig stilling som avdelingsleder plan, byggesak, kart og oppmåling (PBKO)

Vi søker etter en engasjert, løsningsorientert, beslutningsdyktig og tydelig leder som evner å samarbeide og motivere ansatte. Det er viktig å ha forståelse for grensesnittet politikk og administrasjon.

Stillingens hovedoppgaver vil være å lede avdeling for plan, byggesak, kart og oppmåling, reguleringsplanlegging, samt arealplanlegging på overordnet nivå. Digitalisering av arbeidsprosesser i avdelingen vil også være en prioritert oppgave. Ringebu kommune har omtrent 350 byggesaker i året, mange reguleringsplaner og vi trenger en person som er effektiv, nøyaktig og som klarer å stå i de utfordringene denne stillingen har. PBKO-avdelingen har 11 ansatte derav 4 arealplanleggere, 3 innen kart/oppmåling og 4 innen byggesak/tilsyn. Det er også ønskelig at vedkommende har ledererfaring og minimum 5 års arbeidserfaring i relevant fagområde.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

 • Personal- og budsjettansvar for PBKO avdelingen
 • Saksbehandling innen arealplanlegging
 • Informasjon og veiledning til publikum
 • Andre oppgaver må også påregnes

Merk søknaden med saksnr: 20/2500

Ledig stilling som tilsynsingeniør/byggesaksbehandler ledig for snarlig tiltredelse

Ringebu kommune opplever at byggeaktiviteten øker i mengde, og at det haster med å få ansatt en faglig sterk person som kan gjennomføre tilsyn på en strukturert måte. Tilsynsingeniøren/byggesaksbehandleren vil ha ansvaret for planlegging og gjennomføringen av tilsyn i byggeprosjekt rundt om i kommunen. 

 Stillingens hovedarbeidsoppgaver vil være:

 • Tilsyn i byggesaker
 • Bygge- og delesaksbehandling
 • Informasjon og veiledning til publikum
 • Saksbehandling av øvrige saker etter behov

Merk søknaden med saksnr: 20/2501

2 ledige stillinger som byggesaksbehandlere ledig for snarlig tiltredelse

Stillingenes hovedarbeidsoppgaver vil være:

 • Bygge- og delesaksbehandling
 • Informasjon og veiledning til publikum
 • Saksbehandling av øvrige saker etter behov

Merk søknaden med saksnr: 20/2502

Søknadsfrist for alle stillingen er 01.06.2020

Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no
Nærmere opplysninger om stillingene kan du få ved å kontakte teknisk sjef Jostein Gårderløkken på telefon 61 28 30 00 / 97751103 eller e-post; jga@ringebu.kommune.no