Økonomiplan 2021-2024 til offentlig ettersyn

Klikk for stort bildeFormannskapet avla sin innstilling til økonomiplan for perioden 2021-2024 i møte 08.10.2020. 

Økonomiplan legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager. Eventuelle merknader før kommunestyrets behandling 27.10.2020 må sendes kommunen senest 23.10.2020 og merkes arkivsak 20/3065.

Økonomiplandokumentet finner du her:

Økonomiplan 2021-2024 Formannskapets innstilling (PDF, 2 MB)