Økonomiplan 2022-2025 til offentlig ettersyn

Formannskapet avla sin innstilling til økonomiplan for perioden 2022-2025 i møte 07.10.2021. 

Økonomiplan legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager. Eventuelle merknader før kommunestyrets behandling 26.10.2021 må sendes kommunen senest 22.10.2021 og merkes arkivsak 21/2288.

Økonomiplandokumentet finner du her:

Økonomiplan 2022-2025 Formannskapets innstilling (PDF, 4 MB)