Viktig melding

Ønsker innspill til skredfarekartlegging

Norconsult og NVE bistår Ringebu kommune med utarbeidelse av skredfarekartlegging. NVE ønsker innspill fra beboere på utkast innen 15. desember 2023.

Norconsult har utarbeidet en foreløpige skredfarekartlegging i utvalgte områder i Ringebu kommune. NVE sender nå denne rapporten ut til høring. Målet med høringen er å finne ut om:

•    Det finnes sikringstiltak i området som ikke er omtalt i rapport
•    Det finnes tidligere skredfareutredninger som ikke er omtalt i rapport
•    Det er historiske skredhendelser som ikke er omtalt i rapport

Norconsult har forsøkt å få tak i alt som finnes, men vår erfaring er at viktig informasjon noen ganger kommer frem etter at en rapport er publisert, og dette ønsker vi å unngå, særlig hvis det kan endre vurderinger. Vi oppfordrer derfor alle til å gi innspill – både privatpersoner og kommune.

Informasjon om høringen, rapporten og hørings-skjemaet finnes på denne lenken: Høring av nasjonal skredfarekartlegging - NVE. Ettersom dette er en omfattende teknisk rapport, har Norconsult utarbeidet en oppsummering som fremhever de viktigste elementene i høringen. Den er tilgjengelig på samme nettside.

Frist for innspill er 15. desember 2023. Ved innspill, bruk NVEs høringsskjema på samme nettside. Etter høringsfrist vil Norconsult revidere rapporten og den vil sendes NVE for endelig godkjenning.

Hvis dere har noen spørsmål angående prosessen, rapporten eller annet er det bare å ta kontakt med NVE:

Navn: Jaran Wasrud
E-post: jaw@nve.no
Mobil: 959 73 297