Viktig melding

Opphevelse av aksellastrestriksjoner 2023

Med virkning fra tirsdag 30. mai 2023, oppheves aksellastrestriksjonene på kommunale veger i Ringebu kommune.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Plan og teknisk, tlf. 61 28 30 00