Pårørendeskole

Klikk for stort bilde I januar 2020 startes pårørendeskole. Kurskveldene er lagt til Sørheim omsorgssenter. Dette er et tilbud til deg som er pårørende til en person med demenssykdom. Kurset vil gi mye informasjon og mulighet til å dele erfaringer med andre pårørende. 

Dette er et samarbeid med Ringebu kommune, Sør - Fron kommune og Nord - Fron kommune

                                                                   

 
   

PÅRØRENDESKOLE

Et undervisningstilbud til deg som er pårørende til en person med en demenssykdom.

 

Sted:               Sørheim omsorgssenter, Sør – Fron

Start:              23. januar 2020 (30.1 – 6.2 – 13.2)

Tid:                1800 - 2100   

Torsdag 23. januar:

Om demens – årsak – forløp – symptomer – behandling.

Hva vet vi i dag? v/Bjørn Lichtwarck, spesiallege og forsker, PhD, alderspsyk. avdeling/forskningssenter, Sykehuset Innlandet

Torsdag 30. januar:

Kommunikasjon med personer med demens.

Ulike faser og situasjoner v/Liv Jorunn Korstad, sykepleier

Torsdag 6. februar:

Hvordan mestre hverdagen. Samvær og samhandling. Sorg og tap. v/Jens Petter Ous, prest

Torsdag 13. februar:

Om lover og rettigheter. Stønadsordninger.

v/representant fra Pasient og brukerombudet

 

Påmelding til Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tlf: 625 17910   eller mail: hedop@nasjonalforeningen.no   

Påmeldingsfrist:      13. januar 2020     

Pris:                         Kr. 250,00 pr. deltager

                               

VELKOMMEN 

 

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde