Pårørendeskole

  

I samarbeid med Ringebu kommune, Sør-Fron kommune og Nord-Fron kommune.

Et undervisningstilbud til deg som er pårørende til en person med demenssykdom.

Høsten 2021

HVORFOR PÅRØRENDESKOLE?

Mange undersøkelser viser at pårørende til personer med demens har et stort behov for kunnskap, hjelp og støtte i forhold til å være pårørende.
Kurset vil gi mye informasjon og mulighet til å dele erfaringer med andre pårørende.

MÅLSETTING FOR PÅRØRENDESKOLEN

  • Å gi pårørende til personer med demens økt kunnskap og forståelse for demenssykdommene.
  • Å bedre kvaliteten på samværet med den syke, både hjemme og på institusjon.
  • Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til familie og venner.
  • Å gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan forholde seg til offentlig hjelpeapparat.

 

KURSPROGRAM

Onsdag 10. november:

Om demens – årsak – forløp – symptomer – behandling.

Hva vet vi i dag? (ikke gruppesamtaler denne kvelden)

v/Bjørn Lichtwarck, spesiallege og forsker, PhD, alderspsyk. avdeling/forskningssenter, Sykehuset Innlandet

Onsdag 17. november:

Kommunikasjon med personer med demens.

Ulike faser og situasjoner

v/Liv Jorunn Korstad, sykepleier, alderspsyk avdeling, Sykehuset Innlandet

Onsdag 24. november:

Hvordan mestre hverdagen.

Samvær og samhandling. Sorg og tap.

v/Jens Petter Ous, prest

Onsdag 1. desember:

Om lover og rettigheter v/

Stønadsordninger.

 

TIMEPLAN:

18.00 – 19.30    Forelesninger av fagperson/pårørende

19.30 – 20.00    Kaffepause

20.00 – 21.00    Gruppesamtaler knyttet til dagens tema og egen situasjon

(Første kveld starter med registrering fra kl. 17.30)

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Sted:              Kommunestyresalen på Vinstra

Start:             10. november 2021

Varighet:        Hver onsdag i 4 uker:

                      10.11 – 17.11 – 24.11 – 1.12

Tid:                 18.00 - 21.00   

Informasjon:   Nasjonalforeningen for folkehelsen

                       Fylkeskontoret for Hedmark og Oppland

                       Kornsilovegen 54, 2316 Hamar

                       Tlf.: 62 51 79 10

                       E-post: innlandet@nasjonalforeningen.no

Påm. frist:     1. november

Pris:                Kr. 300,00 pr. deltager

                       (faktura blir tilsendt)

 

VELKOMMEN