Regional samhandlingskoordinator for Helseregion Sør-Gudbrandsdalen

   

Regional samhandlingskoordinator for Helseregion Sør-Gudbrandsdalen

Helseregion Sør-Gudbrandsdalen 

Kommunalsjefgruppen i Helseregion Sør-Gudbrandsdalen søker etter regional samhandlingskoordinator i Helseregion Sør-Gudbrandsdalen i 100 % stilling, med tiltredelse snarest.
Helseregion Sør-Gudbrandsdalen er et interkommunalt samarbeid om primærhelsetjenester. I samarbeidet inngår Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal og Lillehammer kommuner. Helseregionen har samarbeidsavtaler på legevakt, KAD, intermediærplasser, FACT-team, miljørettet helsevern, felles elektronisk pasientjournal (EPJ), frisklivssentral og koordinering psykisk helse/rus. Videre er det opprettet nettverk innenfor ernæring, kreft, rehabilitering, demens og velferdsteknologi.
Samarbeidet ledes av styringsgruppa i Helseregionen sør-Gudransdalen som består av kommunalsjef fra alle kommunene. Regional samhandlingskoordinator rapporterer til kommunalsjef som har personalansvaret for stillingen.

Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju
Spørsmål om stillingen kan rettes til kommunalsjef Bernt Tennstrand i Lillehammer kommune (bernt.tennstrand@lillehammer.kommune.no / 908 97 518) eller Frode Fossbakken i Øyer kommune (frode.fossbakken@oyer.kommune.no / 412 10 505)

 Søknadsfrist:

03.12.2021

 Arbeidsgiver:

Lillehammer kommune

Sted:

LILLEHAMMER

Stillingstittel:

Regional samhandlingskoordinator for Helseregion Sør-Gudbrandsdalen

 Stillinger:

1

 Heltid / Deltid:

Heltid

 Ansettelsesform:

Fast

 Stillingsprosent:

100

 Webcruiter-ID:

4445716889

 Sosial deling :

 Arbeidsoppgaver

Oppgaver som vil tilligge stillingen:
Sekretariatsfunksjon for Helseregionen, prosesskoordinering, utvikling og utredning
Synliggjøre helseregionsamarbeidet gjennom kommunikasjon og informasjon, samt deltakelse på aktuelle møtearenaer
Styrke og koordinere kommunene i regionens interesser opp mot Sykehuset Innlandet, og bidra til at kommunene fremstår som samlet og likeverdig part i samarbeid og forhandlinger med helseforetakets ulike samhandlingsforum
Oppfølging og revisjon av avtaler i samhandling
Ivareta administrasjonsoppgaver tilknyttet pålagte samhandlingsutvalg
Bistå kommunene med å ha god oversikt over samhandlingsfeltet
Etablering av faste samarbeidsstrukturer mellom kommunene relatert til fagforum
Ledelse og koordinering av helseregionens ulike nettverk, og eventuelle felles ressurser
Legge til rette for forskning og kompetanseutvikling i kommunen

Kvalifikasjoner

 
Til stillingen søker vi en person med utdanning på høgskole/universitetsnivå, gjerne med
spesialisering/videreutdanning innen relevante emner. Relevant arbeidspraksis/kompetanse vil også
vurderes, herunder prosjektarbeid, utredninger og saksbehandling.
 
Det er ønske om:
• God kunnskap om og interesse for offentlig sektor, og helsesektoren spesielt
• God kunnskap om og erfaring fra prosjektledelse og organisasjonsutvikling
• Gode kommunikasjonsegenskaper, muntlig og skriftlig
• Evne til å kunne jobbe selvstendig, handlings- og resultatorientert
• Gode samarbeidsevner mot forskjellige aktører og på ulike nivåer
• Personlig egnethet vil vektlegges

Personlige egenskaper

Det vi ser etter hos deg er:
Positivt menneskesyn
At du er tydelig, trygg og synlig – og at du bygger positive og inkluderende relasjoner
At du er ambisiøs, målrettet og handlekraftig
Strategisk perspektiv
God rolleforståelse
Høy arbeidskapasitet og evne til å prioritere
 

Vi tilbyr

Stillingen skal dekke de nevnte kommuner i Sør-Gudbrandsdalen, og arbeidssted vil være knyttet til Lillehammer kommune, stab Helse og omsorg. Det må regnes med noe reisevirksomhet i forbindelse med jobben.
 
Vi kan tilby:
En spennende og utfordrende stilling i en fremoverlent region
Mulighet til å bidra til utvikling av nye samhandlingsarenaer
Støtte og veiledning når du trenger det
Konkurransedyktige betingelser
Kommunal pensjon og forsikringsordning

Storgata 51, 2609 LILLEHAMMER, Norge

Kontaktinformasjon

Frode Fossbakken

Kommunalsjef

 412 10 505

Bernt Tennstrand

Kommunalsjef

 90897518