Viktig melding

Rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Tomtegata

vannkum.pngKommunen har fått spørsmål fra innbyggere angående årsak til at det pågår gravearbeider i Tomtegata så kort tid etter at det sist ble gravd her.    

 

Det nye innovasjonssenteret som bygges i Jernbanegata 4 har et brannvannsbehov som krevde gravearbeider i veg, enten i Jernbanegata eller Tomtegata. Det var samtidig et behov for å rehabilitere vannledningen i Tomtegata. For å unngå å grave opp Jernebanegata enda en gang (rehabilitert i 2007), valgte man å rehabilitere vann- og avløpsledninger i Tomtegata, og dermed "slå to fluer i en smekk". Sist sommer ble det lagt kommunal fiber fra ungdomshuset til Jernbanegt 4 ("bankbygget") gjennom Tomtegata. På dette tidspunktet var man ikke klar over brannvannsbehovet som det nye innovasjonssenteret ville ha, og derfor har man på nytt gravd i veien.