Søker etter vikarer miljøterapeuter/miljøarbeidere i bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger.

stock_logo[1] - Klikk for stort bilde Ringebu kommune har 2 bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger i alderen 15-18 år, til sammen 10 enslige mindreårige. Tjenesten er organisert innen Helse og Mestring med egen avdelingsleder for bofellesskapene. Bofellesskapene er samlokalisert i Hageskogen med gåavstand fra landsbyen Ringebu.

Bofellesskapet har fokus på enkeltindividet, og ønsker at den enkelte skal få styrket selvfølelse gjennom mestring, omsorg og utvikling.

Ansatte skal veilede ungdommen i det daglige, og kartlegge hva den enkelte ungdommen har behov for å lære slik at ungdommen får den kunnskapen som er nødvendig for å kunne orientere seg i det norske systemet og ta gode valg for egen fremtid.

Vi søker nå etter dyktige tilkallings vikarer som kan være med på dette arbeidet.

Oppgaver:

Legge til rette for å delta i meningsfulle og normale aktiviteter, bistå i den daglige driften av boligen, støtte opp under bofellesskapets målsetninger og aktiviteter. Systematisk jobbing ut fra konkrete tiltaksplaner, samarbeid med andre instanser, veiledning og leksehjelp

Kvalifikasjonskrav for alle stillinger:

Erfaring fra arbeid med barn og unge, god evne til å knytte kontakt med og ivareta gode voksen relasjoner med ungdommer, god gjennomføringsevne, god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, førerkort klasse B.

 

Vi søker deg som er trygg på deg selv, fornuftig, positiv, tydelig, lojal og praktisk og har gode samarbeidsevner og en fleksibel og løsningsfokusert innstilling. Ovenfor ungdommene i huset skal du være en motiverende og engasjert voksenperson som finner gode løsninger sammen med andre, men som også stoler på deg selv og vet å sette fornuftige grenser. Vi tilbyr et givende arbeid og utfordrende oppgaver i et godt fagmiljø. Arbeidstid vil være etter todelt turnus med egen hvilende nattevakt.

 

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, referanser og tiltakets behov. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Menn oppfordres til å søke.

Godkjent politiattest og eventuell tuberkulose erklæring må legges frem før tilsetting.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder for Helse og mestring Marte Haugen på tlf. 954 75 699 eller e-post marte.haugen@ringebu.kommune.no

 

Søknadsfrist: 29.08.2018

Søknaden merkes med saksnr.: 18/1400

 

Intervju vil bli gjennomført fortløpende.

 

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd.

 

Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For yrker som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse, jf.barnevernloven §6-10, opplæringsloven §10-9 og barnehageloven §20.

 Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no  og klikke på fanen ”selvbetjening” og ”søknad på stilling”.