Søknadsfrist kulturmidler til lag og organisasjoner er 15. mars 2019

Klikk for stort bilde

Lag og organisasjoner i Ringebu kommune kan søke støtte fra følgende ordninger:

I Ringebu kommunes budsjettet for 2019 er det avsatt følgende:

Tilskudd til lag og organisasjoner kr. 350 000 

Tilskudd til kulturanlegg/nærmiljøanlegg kr. 25 000

Søknadsfrist 15. mars 2019

Nytt fra søknadsåret 2019:
I forbindelse med Ringebu kommunes arbeid som "trafikksikker kommune" er handlingsplanen for kultur følgende:

 

  • Kommunen stimulerer frivillige lag og foreninger om å innarbeide retningslinjer for sikker transport i sine planer.

     

  • Informere alle mottakere av kulturmidler om vedtatt trafikksikkerhetsplan og med krav om at laget/foreningen har innarbeidet retningslinjer for sikker transport i sine planer for å kunne søke kommunens kulturmidler.  
    Søkere bekrefter via egen bekreftelsesrubrikk på elektronisk søknadsskjema at retningslinjer er innarbeidet.

 Les mer her