Spørreundersøkelse Rus og psykisk helsetjeneste


Klikk for stort bilde

Rus og psykisk helsetjeneste ønsker å få tilbakemelding om hva dere synes om hjemmesida vår. Undersøkelsen er anonym og tar maks 5 min å fylle ut.

  • Det er utarbeidet sammen med kompetansebanken en spørreundersøkelse vedrørende hjemmesiden til rus og psykisk helsetjeneste. Kompetansebank for psykisk helse og ruserfaring er en metode for å sikre brukerinvolvering i evaluering og utvikling av tjenester og tilbud innen psykisk helse- og rusarbeid. Metoden er utarbeidet av Lillehammer kommune og ble høsten 2018 et forpliktende samarbeid mellom Lillehammer, Øyer, Ringebu, Gausdal, Nord-Fron og Sør-Fron kommune.
    https://www.lillehammer.kommune.no/brukermedvirkning%20kompetansebank.455413.no.html

 

  • Det informeres også at vi i rus og psykisk helsetjeneste ønsker å gjøre våre tilbud mer tydelig, tilgjengelig og synlig for befolkningen. Derfor inviter vi deg som har erfaringer med psykisk helse og/eller rusutfordringer til å gi tilbakemelding på hva du mener om nettsidene våre. Pårørende er også velkomne. Onsdag 12.6. kl. 16.00 – 18.00 blir det DIALOGMØTE  i Ringebu helsesenter i Fåvang. https://www.lillehammer.kommune.no/kurs-og-aktiviteter.467031.no.html  Det blir enkel servering.

 

Ta gjerne kontakt med tjenesten ved Katarina (90984440) eller Erik (47465108).

Linken til spørreundersøkelsen finner du her: https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=727781X177194548X63375