Stenging av matrikkel og grunnbok før årsskiftet på grunn av fylkessammenslåing

Klikk for stort bildeI forbindelse med fylkessammenslåing fra 01.01.2020 må Kartverket stenge sine systemer matrikkelen og grunnboken i en periode. Dette er for å sikre en problemfri overgang til nye fylker og kommunenummer og sikre kvalitet og fullstendighet i matrikkel og grunnbok etter overgangen.
Det er viktig at matrikkel og grunnbok stemmer 100% overens i forhold til etablerte og utgåtte eiendommer og seksjoner for at ikke sammenslåingen av fylkene og endringen av kommunenumrene skal stoppe opp. Kartverket er derfor avhengig av å stenge systemene for oppdatering i en periode.

Nye eiendommer, seksjoner, reseksjoneringer, sammenslåinger:

Matrikkelen stenger for føring av eiendommer og seksjoner 29. november. Det vil ikke være mulig å opprette nye eiendommer eller seksjoner, reseksjonere eller slå sammen eiendommer i perioden 30.11.2019-02.01.2020. Eiendommer og seksjoneringer/reseksjoneringer som skal tinglyses må matrikkelføres og sendes til tinglysing senest 29. november. Det vil si at tillatelser og alt kommunen trenger for matrikkelføring og tinglysing må være klart før 29. november. Saker som ikke er klare til matrikkelføring 29. november blir ikke matrikkelført og tinglyst før i 2020.
Hvis det er mangler ved noe som er matrikkelført og sendt til tinglysing 29. november så det blir returnert fra tinglysingen vil det være en siste frist til for eksempel for å supplere med samtykker fra panthavere og sende inn på ny innen 13. desember.

Matrikkelføring kvalitetsheving eiendommer, bygg, adresser og konsesjonsfrihet:

All matrikkelføring av kvalitetsheving av eiendommer, og matrikkelføring av bygg, adresser, konsesjon, konsesjonsfrihet stenger 13. desember.

Konsesjon, konsesjonsfrihet:

I perioden 13. desember til 02. januar må konsesjon og konsesjonsfrihet behandles på gamle måten ved at skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet stemplet og signert av kommunen eller vedtak om konsesjon må legges ved hjemmelsdokument til tinglysing. Skal kommunen registrere konsesjonsfrihet i matrikkelen må saksbehandler ha fått saken senest 13. desember og det må også regnes med tid på å registrere saker i kommunens postmottak.
Kartverket Tinglysingen krever originalskjemaer så i perioden fra 10. desember må originalskjemaer for egenerklæring om konsesjonsfrihet sendes til kommunen. Det må derfor regnes med lengre saksbehandlingstid på konsesjonsfrihet fra 13. desember til 02.01.2020 på grunn av postgang.

Grunnboken/tinglysing:

Grunnboken stenger 27. desember. Trolig er det lurt å sende inn skjøter, hjemmelserklæringer, erklæringer/avtaler med mer til tinglysing i god tid før 27. desember selv om Kartverket ikke har satt noen siste dato utover 27. desember. Hvis det er viktig å få tinglyst noe før årsskiftet kan det være lurt å tenke på at en må ha tid til å rette feil og mangler hvis en får dokumenter i retur fra Tinglysingen.

Matrikkelen og grunnbok fra 02.01.2020:

Det har vært antyda fra Kartverket og systemleverandører at det kan ta noen uker i 2020 før alt fungerer optimalt igjen ut ifra erfaringene med sammenslåing av Trøndelag. Forhåpentlig medfører erfaringene fra sammenslåingen av Trøndelag at det meste fungerer fra 02.01.2020.