Strømbruddet i Ringebu og Fåvang i dag, 21.02.17.

 Ringebu kommune fikk i dag testet deler av det kommunale beredskapsapparatet ved at strømmen ble borte  over en lengere periode på grunn av brann i trafo. 

 . Kommunale nødstrømsaggregater startet automatisk opp som forutsatt, slik at alle viktige funksjoner  ved Linåkertunet, Ringebu helsesenter, Ringebu eldresenter og rådhuset fungerte som normalt.  Vannforsyningen til alle abonnenter fungerte også som forutsatt under strømbruddet.