Viktig melding!

Sykepleierstillinger i hjemmetjenesten Ringebu

Hjemmetjenesten i Ringebu har ledige sykepleierstillinger fra 70 % til 100 %. Vi ber deg opplyse i søknaden hvilke stillingsprosent du ønsker.

Tjenestestedet er for tiden hjemmetjenesten Ringebu. Hjemmetjenesten byr på spennende jobbmuligheter - vi søker etter faglig engasjerte sykepleiere som trives med et bredt arbeidsfelt og varierte oppgaver.

Hjemmetjenesten er inndelt i to områder Fåvang og Ringebu. Som sykepleier i hjemmetjenesten har du ikke bare en stabil jobb, men også en mulighet til å vokse, lære og bidra i et samfunn som verdsetter din innsats og kompetanse.
Hos oss vil du møte mange gode arbeidskollegaer som gjenspeiler mangfold av kompetanse og ulike erfaringer. 

Sykepleierens rolle i kommunehelsetjenesten er å sikre høy kvalitet på helse –og omsorgstjenester til innbyggerne ved å gi helhetlig sykepleie i tråd med gjeldende retningslinjer og standarder.
Vi jobber i team med stor grad av selvstendighet og med pasientsikkerhet i fokus. Hverdagen er variert, og vi samarbeider tett med ulike fagmiljøer i internt i kommunen som fastlegetjenesten, korttidsavdelingen, tildelingskontoret, psykisk helse og flere områder i spesialisthelsetjenesten. Vi bruker digitale løsninger som LMP journalsystem på smarttelefon og har et økt fokus på implementering av velferdsteknologiske løsninger. Vi har kompetanseplan som benyttes aktivt med blant annet jevnlig kurs og faglunsjer.

Stillingene er ledige fra 01.09.2024

 

Kvalifikasjoner:

·         Autorisert sykepleier

·         Løsningsorientert, fleksibel og samarbeidsvillig

·         Faglig oppdatert, erfaring fra feltet og personlig egnethet vil bli vektlagt

·         God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

·         Må ha førerkort klasse B

·         Gjerne relevant videreutdanning for omsorgsfeltet

·         Stillingen krever god fysisk og psykisk helse

 

Vi kan tilby:

·         Arbeidstid 35,5 t/uke med arbeid hver 3 helg.

·         Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et trivelig miljø

·         Mulighet for deltakelse i tverrfaglig team og møter

·         Kommunen legger til rette for kurs og videreutdanning/spesialisering i henhold til tjenestenes kompetanseplan.

·         Kommunen har tjenestebiler

 

Informasjon om stillingene:

Avdelingsleder Venke Kjos telefon 474 85 689 eller e-post: venke.kjos@ringebu.kommune.no

Tjenesteleder Marit V. Førlandsås telefon 47907996 eller e-post: Marit.Vestad.Forlandsaas@ringebu.kommune.no

Søknadsfrist: 30.08.2024

Søknaden merkes med saksnr: 24/3897  

Kopier av vitnemål og attester ber vi om at du tar med på et evt. intervju

Interne søkere har fortrinnsrett, og ved interne opprykk vil det ansettes fra eksisterende søkermasse. Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no  og klikke på fanen «ledige stillinger». Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd. Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For stillinger som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Egenerklæringsskjema MRSA