Tilskudd til sommerjobber for 24 ungdommer i kommunen

Ringebu kommune har bidratt med tilskudd slik at 24 ungdommer i kommunen har fått sommerjobb.

Kommunestyret vedtok 29. mai 2018 at det skulle avsettes 300 000 kr til bruk i 2019 som stimuleringsmidler for sysselsetting av ungdom i sommerferien.

Vi fikk inn mange søknader. Midlene er nå brukt opp, og resultatet er at vi har gitt tilskudd til sysselsetting av 24 ungdommer fordelt på 11 arbeidsgivere:

 • Sport 1 Ringebu
 • Per Einar Brandstad
 • Annis Pølsemakeri
 • Korttidsavdelingen på Linåkertunet
 • Kafe Vaala AS
 • Trend Ringebu
 • Hjemmetjenesten Ringebu kommune
 • Kirkelig fellesråd
 • Per Otto Dalbakk
 • Tinde Hytter AS
 • Elstad Camping

Riktig god sommer!