Tilskudd til sommerjobb for ungdom - Hvilke arbeidsgivere får midler?

Her er en foreløpig oversikt over hvilke arbeidsgivere som har fått innvilget tilskudd til sommerjobb for ungdom i Ringebu.

Søknadsfristen er ute.

Det har kommet mange søknader om tilskudd, og arbeidet med å vurdere søknadene og innvilge tilskudd er godt i gang. Under ser du en oversikt over hvilke bedrifter som har fått innvilget tilskudd, listen oppdateres etter hvert som vi vurderer og innvilger søknader.

  • Sport 1 Ringebu
  • Per Einar Brandstad
  • Annis pølsemakeri AS
  • Korttidsavdelingen ved Linåkertunet, Ringebu kommune
  • Kafe Vaala AS
  • Trend Ringebu, Coop innlandet
  • Hjemmetjenesten i Ringebu kommune
  • Ringebu kirkelige fellesråd
  • Per Otto Dalbakk