Tilskudd til utskifting av gammel vedovn

peisovn - Klikk for stort bilde Som et tiltak i Ringebu kommunes energi- og klimaplan for 2015-2018 gis det  også i år et tilskudd på kr 4.000 ved overgang til rentbrennende vedovner/peiser.

Merk:

  • Ovnen som erstattes må være montert i en helårsbolig i Ringebu kommune, adresse må oppgis.
  • Det kan kun søkes om tilskudd til en ovn per bolig.
  • Ovnen må være kjøpt ny fra forhandler, og være kjøpt etter utlysningsdato, 8.mars 2018.
  • Søknader behandles kronologisk fra utlysningsdato, det er avsatt midler til inntil 12 ovner.
  • Tilsagn om tilskudd blir meddelt fortløpende, og tilsagnet gjelder til 1.september 2018.
  • Kopi av faktura må være mottatt før tilskudd utbetales.
  • Installasjonen blir kontrollert av feiervesenet ved neste tilsyn.

Søknad sendes Ringebu kommune, Handstadgata 4, 2630 Ringebu, merket; Søknad om tilskudd til ny vedovn, evt sendt som epost til post@ringebu.kommune.no.  Oppgi også tlf.nr og evt epostadresse.

Kontaktperson: Olav Brandvol, tlf 61283040, epost: olav.brandvol@ringebu.kommune.no