Tilskudd til utskifting av gammel vedovn

Klikk for stort bilde Som et tiltak i Ringebu kommunes energi- og klimaplan det også i år et tilskudd på kr 4.000 ved overgang til rentbrennende vedovner/peiser.

Merk:

  • Ovnen som erstattes må være montert i en helårsbolig i Ringebu kommune, adresse oppgis.
  • Det kan kun søkes om tilskudd til en ovn per bolig.
  • Ovnen må være kjøpt ny fra forhandler, og etter 10.januar 2019.
  • Tilsagnet gjelder til 1.desember 2019.
  • Kopi av faktura må være mottatt før tilskudd utbetales.
  • Installasjonen blir kontrollert av feiervesenet ved neste tilsyn.
  • Det er avsatt midler til inntil 12 ovner, og tilsagn om tilskudd gis fortløpende etter søknadens dato.  

 

Søknad sendes Ringebu kommune, Handstadgata 4, 2630 Ringebu, merket; Tilskudd til ny vedovn, evt sendt som epost til post@ringebu.kommune.no.