Vannmåleravlesning på SMS

  - Klikk for stort bilde I desember vil det bli sendt ut sms til de som har vannmålere i kommunen, med beskjed om å lese av sin målerstand. 

Mottaker skal svare på mottatt sms, og skrive KUN målerstand. Altså skal det stå bare tall på sms som blir sendt fra de som har vannmålere. Ta ikke med røde tall, eller tall bak komma. Det skal ikke brukes koder som er brukt tidligere år når dere svarer på en sms dere har mottatt.

NB! Dersom dere har flere vannmålere og mottar flere sms’er, må dere passe på at målernummer som står oppgitt i sms dere svarer på er det samme som nummeret på vannmåleren dere avleser.

Har du ikke mulighet til å svare på sms innen fristen, vil du senere motta et avlesningskort. Der vil det stå hvordan du skal gå frem for å få rapportert målerstand. Frist for rapportering av målerstand for de som får avlesningskort vil være 31.12.2018.

De som det ikke er mulig å finne telefonnummer til, og som dermed ikke mottar sms, vil få tilsendt avlesningskort som før. De må da følge anvisning på avlesningskortet for å få registrert målerstand på web. Avlesningskortet kan også leveres på plan og teknisk på rådhuset.

Har du spørsmål? Kontakt oss på telefon 61 28 30 00.

Mail: kommunalegebyrer@ringebu.kommune.no.