De gode historier fra året 2018

I 2018 har fokuset på Linåkertunet HDO vært å få til et godt og variert aktivitetstilbud for pasientene. Tjenesteenheten har mange aktiviteter som retter seg mot sine kvinnelige pasienter, men trengte noe som herrene på avdelingen kunne sysle med også. På våren kastet de seg rundt, og fikk tak i en gråtass fra Østerdalen.

For å kunne gi barna i våre barnehager et variert og utfordrende lekemiljø, krever det fornying og oppdatering av våre uteområder.