Aktiviteter og resultater i 2018

Følgende oversikt viser et summarisk bilde av aktiviteter i 2018 når det gjelder organisasjon, ledelse og fornying.

  • Utarbeidelse av digitaliseringsstrategi for kommunen i desember 2018 ble fulgt opp av handlingsplan vedtatt av kommunestyret i september 2018
  • Nytt innovasjonssenter ble åpnet 21. juni 2018
  • Ny gravplass i Ringebu ble åpnet 21. august 2018
  • Omkjøringsveg (Industrivegen) og flomsikring i Fåvang ble åpnet 1. november 2018
  • Konsept for Makerspace ble videreført gjennom 2018 i tidligere biblioteklokaler