Lean

Lean-prosesser er en metodikk for å synliggjøre og forbedre arbeidsrutiner med hensikt å etablere med rasjonell drift.

I 2018 ble lean en del av digitaliseringsarbeidet. Metode med "forbedringstavler" er fortsatt i bruk i det daglige innen helse og omsorg.

Her kan du lese mer om lean-arbeidet i Ringebu kommune.