Statistikk fravær

Fraværsstatistikk de siste tre årene.

Fravær de siste tre årene:

 

Fravær de siste tre årene fordelt på enheter:

 

Fravær helårstall
Fravær i % 2016 2017 2018
Rådmannen 0,0 0,0 0,0
Fellestjenesten 4,7 6,3 2,1
Kultur 4,9 1,3 3,1
Strategi og utvikling 0,2 0,5 2,0
Ringebu ungdomsskole 3,9 2,8 6,5
Ringebu skole 2,2 1,2 5,4
Fåvang skole 5,1 6,4 8,8
Barnehagene 11,6 8,9 7,5
NAV 4,9 2,5 16,2
Helse og mestring 5,4 6,7 8,9
Korttids/rehab. 10,9 8,2 12,3
Midlertidig/styrka bemanning 11,8
J.O.B.A 6,5 4,8 5,9
Bofellesskap for EMF 18,2 13,3
Linåkertunet HDO 10,0 13,8 10,5
Hjemmetjenesten sør 10,9 4,8 9,0
Hjemmetjenesten nord 7,1 9,6 11,9
Plan og teknisk 4,7 5,6 9,6
MGRS 1,4 3,7 4,6
MGBV 4,7 7,7 5,3
Totalt Ringebu kommune 6,3 6,7 8,3
MGR 1,4 3,0 3,6
MGB 4,3 0,9 1,9

Fravær fordelt per tertial de siste tre årene:

Fravær fordelt per tertial
Fravær i % 1. T 2016 1. T 2017 1. T 2018 2. T 2016 2. T 2017 2. T 2018 3. T 2016 3. T 2017 3. T 2018
Rådmannen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0
Fellestjenesten 8,1 4,2 4,4 4,3 6,9 1,0 3,4 8,4 1,0
Kultur 4,8 2,8 2,8 0,1 0,0 2,4 0,6 1,1 2,5
Strategi og utvikling 0,0 0,8 1,6 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 4,4
Ringebu ungdomsskole 8,0 4,1 5,6 1,4 1,5 6,1 2,1 3,2 7,8
Ringebu skole 3,6 1,3 5,1 1,6 0,7 4,2 1,4 1,6 7,0
Fåvang skole 7,8 6,4 11,7 2,1 4,5 8,1 5,4 8,3 6,8
Barnehagene 11,6 11,6 7,8 8,9 6,5 8,2 14,2 9,3 6,6
NAV 9,4 1,2 22,0 4,4 1,9 14,0 0,3 5,4 11,9
Helse og mestring 6,2 6,9 10,1 5,1 4,6 9,6 5,0 8,8 7,4
Korttids-/rehab. 17,4 10,3 13,6 7,3 5,3 13,0 7,5 8,7 10,3
Midlertidig/styrka 7,6 0,9 27,2
J.O.B.A 6,0 7,9 4,8 5,7 3,6 4,5 7,8 2,6 8,4
Bofellesskap for EMF 11,3 24,9 10,2 16,8 20,0
Linåkertunet 13,5 14,0 8,5 7,4 14,6 13,7 9,2 11,0 9,2
Hjemmetjenesten sør 7,2 5,5 12,1 11,0 5,1 5,9 14,3 4,5 9,0
Hjemmetjenesten nord 4,9 10,8 11,3 5,5 6,3 11,1 11,2 10,1 13,1
Plan og teknisk 6,9 7,1 10,9 2,7 3,0 7,6 4,5 7,2 10,6
MGRS 1,1 1,2 8,3 0,9 3,2 1,1 2,3 6,7 3,4
MGBV 7,6 1,4 12,4 2,1 5,6 0,7 4,2 16,6 3,7
Totalt Ringebu kommune 7,8 7,3 8,9 4,7 5,3 7,5 6,6 7,3 8,5
MGR 10,7 10,7 6,3 1,4 1,0 3,6 1,2 4,5 1,2
MGB 0,3 0,3 2,8 3,8 0,8 0,7 0,4 1,0 2,3