Næring og utvikling

2018 var et år med stor variasjon på arbeidsoppgavene innenfor Næringsutvikling. Ringebu kommune ble godkjent som Bærekraftig reisemål via Visit Lillehammer, og spørsmålet nå er om dette gir vårt område et konkurransefortrinn i kampen om å vinne bevisste turister. Bærekraft blir viktigere og viktigere, kanskje det aller viktigste fremover, siden det gir tydelige signaler om hvilken retning vi er på vei.

Helt på tampen av 2017 ble MGR/Frya miljøstasjon ferdig sertifisert som Miljøfyrtårn. Dermed var alle 16 kommunens virksomheter/bygg med faste ansatte sertifisert.