Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Klikk for stort bilde Rådet ønsker innspill fra kommunens innbyggere om saker som vi som rådgivende organ kan bringe videre i kommunens organer.

Rådet består av 5 personer (samt varamedlemmer), som har egne erfaringer innen psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

RFF er et rådgivende organ som velges for 4 år om gangen og følger kommunevalget. Vårt formål som råd er å sikre åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i de saker som er spesielt viktig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Begrepet ”nedsatt funksjonsevne” skal forstås vidt: det omfatter både fysiske og psykiske tilstander som fører til nedsatt funksjonsevne. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, lov av 21 juni 2013 nr. 61. Formålet med loven er å fremme likestilling uavhengig av funksjonsevne. Loven forbyr diskriminering og stiller krav til universell utforming.
 

Mandat for rådet - vedtatt i kommunestyret 29.05.2008 (PDF, 238 kB)

Rådets møteplan og medlemmer

Veileder for rådene for personer med funksjonsnedsettelse

(Bilde: Fra venstre Else Sæter, Per Kristian Fossmo, May Kristin Røen, Nina-Karin Laakso Søreng og i midten leder Ingolf Morten Bones. (Fotograf Stig Walter Nymoen))