Regionrådet i Midt-Gubrandsdal

Klikk for stort bilde

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal er et samarbeidsorgan for Oppland fylkeskommune og kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron.

Rådet er sammensatt av ordfører og opposisjonsleder fra hver kommune, og to fylkespolitikere.  I tillegg har administrasjonen i kommunene og fylkeskommunen møte- og talerett.  Det samme gjelder Fylkesmannen i Oppland.


Regionrådet for Midt-Gudrandsdal - sammensetning kommunestyreperioden 2019 - 2023


Regionrådet har fått egen hjemmeside, hvor innkalling og protokoll legges ut:

Møteplan - innkallinger og protokoller
.