Viktig melding

Regionrådet i Midt-Gubrandsdal

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal er et samarbeidsorgan for Innlandet fylkeskommune og kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron, basert på inngått partnerskapsavtale mellom partene.

Rådet er sammensatt av ordfører og opposisjonsleder fra hver kommune og to fylkespolitikere. I tillegg har administrasjonen i kommunene og fylkeskommunen møte- og talerett. Det samme gjelder statsforvalteren i Innlandet.


Regionrådet har egen hjemmeside med informasjon, og hvor innkalling og protokoll fra regionrådets møter legges ut. Her finner du også sammensetningen av regionrådet for kommunestyreperioden 2019 - 2023:

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal
.