Viktig melding

Alle dokumenter - sørdalsutredning

08.02.2016 - Sluttrapport (PDF, 7 MB)

08.02.2016 - Sluttrapport - vedleggshefte (PDF, 10 MB)

13.10.2015 - Innbyggerundersøkelse, samlerapport (PDF, 582 kB)

13.10.2015 - Innbyggerundersøkelse Ringebu (PDF, 542 kB)

13.10.2015 - Innbyggerundersøkelse Gausdal (PDF, 543 kB)

13.10.2015 - Innbyggerundersøkelse Øyer (PDF, 543 kB)

13.10.2015 - Innbyggerundersøkelse Lillehammer (PDF, 543 kB)

12.10.2015 - SG - saksliste (PDF, 212 kB)

08.10.2015 - RSG notat fra møtet 8.10.2015 (PDF, 442 kB)

07.10.2015 - Intensjonsplan Gausdal-Lillehammer-Ringebu-Øyer - versjon 6 (PDF, 695 kB)

06.10.2015 - Politisk organisering i den nye kommunen (PDF, 609 kB)

25.09.2015 - Prosjektplan - kommunereformarbeid MGD kommunene (PDF, 162 kB)

24.09.2015 - RSG notat fra møtet 24.09.2015 (PDF, 452 kB)

18.09.2015 - Allmøte i Ringebu rådhus 18.09.2015 (PPTX, 694 kB)

18.09.2015 - Forslag til prosjektplan for Midtdalen (PDF, 332 kB)

09.09.2015 - SG - referat (PDF, 367 kB)

21.08.2015 - RSG notat fra møtet 21.08.2015 (PDF, 374 kB)

11.08.2015 - RSG notat fra møtet 11.08.2015 (PDF, 521 kB)

25.06.2015 - RSG notat fra møtet 25.06.2015 (PDF, 449 kB)

22.06.2015 - RSG notat fra møtet 22.06.2015 (PDF, 425 kB)

22.06.2015 - Åpent møte Tromsvang - Presentasjon ordfører (PDF, 353 kB)

22.06.2015 - Åpent møte Tromsvang - Presentasjon fylkesmann Christl Kvam (PDF, 3 MB)

22.06.2015 - Åpent møte Tromsvang - Kort om utredninger og notater ved Hanne Mari Nyhus (PDF, 457 kB)

04.06.2015 - RSG notat fra møtet 04.06.2015 (PDF, 398 kB)

20.04.2015 - Kommunikasjonsstrategi kommunereformen til styringsgruppa

16.04.2015 - RSG notat fra møtet 16.04.2015 (PDF, 335 kB)

13.04.2015 - RSG notat til møtet 16.04.2015 (PDF, 329 kB)

26.03.2015 - Notat fra møte styringsgruppa (PDF, 539 kB)

17.04.2015 - Oversikt over utredningsgrupper (PDF, 284 kB)

15.02.2015 - Fellesmøte arbeidsgruppene (PDF, 307 kB)

20.01.2015 - Presentasjon for kommunestyret (PDF, 772 kB)

07.01.2015 - Presentasjon fra åpne møter med innbyggerne (PDF, 2 MB)

15.12.2014 - Informasjonsbrosjyre (PDF, 835 kB)

04.12.2014 - Plan til Fylkesmannen i Oppland (PDF, 2 MB)

25.11.2014 - Presentasjon for kommunestyret (PDF, 2 MB)

25.11.2014 - Kommunereform - plan for arbeidet i Ringebu (k.sak 081/14) (PDF, 221 kB)

                     - Brev datert 24.09.2014 fra Fylkesmannen i Oppland (PDF, 463 kB)

                     - Kommunereformen - oppstart av prosessen (k.sak 075/14) (PDF, 257 kB)

                     - Rapport fra strategigruppa 18.11.2014 (PDF, 948 kB)

28.10.2014 - Notat til kommunestyret - referatsak om kommunereformen (PDF, 217 kB)

30.09.2014 - Notat til kommunestyret - referatsak 07.10.2014 (PDF, 81 kB)

25.08.2014 - Notat til kommunestyret 02.09.2014 (PDF, 418 kB)

10.06.2014 - Kommunereformprosessen - referatsak 17.06.2014 (PDF, 154 kB)

19.05.2014 - Notat til kommunestyret - referatsak 27.05.2014 (PDF, 281 kB)