Viktig melding

Midt-Gudbrandsdalen

Ringebu kommunestyre besluttet sommeren 2015 også å delta i utredning av en ny kommune i midtdalen, sammen med Nord-Fron og Sør-Fron kommuner. Kommunestyrene vedtok en plan for dette arbeidet i oktober, med oppstart av politiske drøftinger etter at nye kommunestyrer er på plass i november.

Planprosessen tar sikte på folkeavstemning i de tre kommunene i siste halvdel av mai 2016. Før den tid skal det utformes en intensjonsplan for en ny kommune.

Lenke til felles hjemmeside Midt-Gudbrandsdalen

 

Hva skjer?

Vedlegg for svarbrev til Fylkesmannen

Stemmegiving - forhånd og på valgdagen

Møtedatoer finner du her.

Samlet møteplan - vår 2016 (PDF, 148 kB)


Dokumenter:

16.06.2016 - Innkalling - styringsgruppe i Ringebu (PDF, 84 kB)

02.06.2016 - Referat styringsgruppe i Ringebu (PDF, 123 kB)

02.06.2016 - Innkalling - styringsgruppe i Ringebu (PDF, 202 kB)

27.04.2016 - Folkemøte i Sør-Fron kulturhus (PDF, 29 kB)

14.04.2016 - Ringebu som egen kommune ved styringsgruppa i Ringebu (PDF, 407 kB)

14.04.2016 - Hvilke konsekvenser har Ringebu ved å stå alene (PDF, 346 kB)

14.04.2016 - Referat - styringsgruppe i Ringebu (PDF, 206 kB)

14.04.2016 - Innkalling - styringsgruppe i Ringebu (PDF, 205 kB)

11.04.2016 - Søknad om tilskudd til digitaliseringstiltak (PDF, 189 kB)

07.04.2016 - Intensjonsplan - innbyggerversjon (PDF, 6 MB)

07.04.2016 - Intensjonsplan - endelig versjon (PDF, 793 kB)

06.04.2016 - Innkalling - felles forhandlingsutvalg (PDF, 188 kB)

05.04.2016 - Innbyggerundersøkelsen - presentasjon (PDF, 634 kB)

05.04.2016 - Presentasjon fra felles kommunestyresamling (PDF, 569 kB)

05.04.2016 - Invitasjon til felles kommunestyresamling - Fefor (PDF, 60 kB)

01.04.2016 - Møteplan pr. 01.04.2016 (PDF, 148 kB)

31.03.2016 - Intensjonsplan - versjon 15 den 31.03.2016 (PDF, 790 kB)

31.03.2016 - Konsekvenser for ansatte - med innspill etter høring (PDF, 458 kB)

31.03.2016 - Referat - styringsgruppe i Ringebu (PDF, 206 kB)

31.03.2016 - Innkalling - styringsgruppe i Ringebu (PDF, 205 kB)

29.03.2016 - Referat - prosjektgruppe i Ringebu (PDF, 271 kB)

29.03.2016 - Innspill til ordførerens postkasse (PDF, 2 MB)

18.03.2016 - Møteplan pr. 18.03.2016 (PDF, 147 kB)

18.03.2016 - Referat - saksforberedende møte (PDF, 219 kB)

18.03.2016 - Innkalling - saksforberedende møte (PDF, 222 kB)

15.03.2016 - Innbyggerundersøkelse - tabeller - forminsket (PDF, 363 kB)

15.03.2016 - Innbyggerundersøkelse - resultat Nord-Fron (PDF, 864 kB)

15.03.2016 - Innbyggerundersøkelse - resultat Ringebu (PDF, 846 kB)

15.03.2016 - Innbyggerundersøkelse - resultat Sør-Fron (PDF, 819 kB)

14.03.2016 - Intensjonsplan - versjon 13 den 14.03.2016 (PDF, 726 kB)

10.03.2016 - Referat - styringsgruppe i Ringebu (PDF, 208 kB)

10.03.2016 - Innkalling - styringsgruppe i Ringebu (PDF, 200 kB)

07.03.2016 - Referat - Kommunereform for ungdomsrådene (PDF, 79 kB)

07.03.2016 - Intensjonsplan - versjon 12 den 07.03.2016 (PDF, 731 kB)

03.03.2016 - Referat - prosjektgruppe (PDF, 206 kB)

03.03.2016 - Innkalling til felles prosjektgruppe (PDF, 195 kB)

02.03.2016 - Intensjonsplan - version 11 den 02.03.2016 (PDF, 686 kB)

28.02.2016 - Intensjonsplan - version 10 den 28.02.2016 (PDF, 677 kB)

25.02.2016 - Møteplan pr. 25.02.2016

24.02.2016 - Intensjonsplan - versjon 9 den 24.02.2016 (PDF, 685 kB)

23.02.2016 - Innkalling til ansattemøte med tema kommunereformen i midtdalen (PDF, 117 kB)

22.02.2016 - Konsekvens for ansatte (PDF, 454 kB)

21.02.2016 - Intensjonsplan - versjon 8 den 21.02.2016 (PDF, 682 kB)

18.02.2016 - Referat - styringsgruppe i Ringebu (PDF, 290 kB)

18.02.2016 - Referat - politikermøte om fellesnemnd (PDF, 213 kB)

18.02.2016 - Referat - felles kommunestyresamling (PDF, 90 kB)

18.02.2016 - Presentasjon - Nytt inntektssystem ved KS Trond Lesjø (PDF, 942 kB)

18.02.2016 - Presentasjon - Innsparingspotensiale Østlandsforskning (PDF, 537 kB)

18.02.2016 - Presentasjon - Spydeberg ordfører Petter Schou (PDF, 964 kB)

18.02.2016 - Innkalling til felles kommunestyre (PDF, 109 kB)

18.02.2016 - Innkalling til felles ledersamling med tema kommunereform i midtdalen (PDF, 228 kB)

18.02.2016 - Innkalling til styringsgruppe i Ringebu (PDF, 281 kB)

11.02.2016 - Funksjonsfordeling pr. 11.02.2016 (PDF, 225 kB)

11.02.2016 - Referat - felles prosjektgruppe (PDF, 237 kB)

11.02.2016 - Innkalling til møte i felles prosjektgruppe (PDF, 105 kB)

10.02.2016 - Møteplan pr. 10.02.2016

09.02.2016 - Intensjonsplan - versjon 7 per 09.02.2016 (PDF, 625 kB)

08.02.2016 - Økonomisk innsparingspotensial - ØF-rapport (PDF, 2 MB)

08.02.2016 - Pressemelding - ØF-rapport (DOCX, 55 kB)

08.02.2016 - Oppdatert versjon av notat til Sanner (PDF, 286 kB)

08.02.2016 - Refereat - styringsgruppe i Ringebu (PDF, 281 kB)

08.02.2016 - Innkalling til styringsgruppe i Ringebu (PDF, 204 kB)

02.02.2016 - Referat - styringsgruppe i Ringebu (PDF, 244 kB)

02.02.2016 - Innkalling til styringsgruppe i Ringebu (PDF, 230 kB)

01.02.2016 - Folkemøte - ved fylkesmannen Hans Seierstad (PDF, 867 kB)

01.02.2016 - Folkemøte - prosess og framdrift ved rådmann Per H. Lervåg (PDF, 484 kB)

31.01.2016 - Økonomiske forhold ved nytt inntektssystem og reformvirkemidlene (PDF, 453 kB)

29.01.2016 - Folkemøte - status ved Arne Fossmo (PDF, 817 kB)

29.01.2016 - Statusoppdatering fra rådmannen i Ringebu (PDF, 203 kB)

26.02.2016 - Referat - felles prosjektgruppe 25-26.01.2016 (PDF, 189 kB)

26.01.2016 - Forslag til prinsipper for funksjonsfordeling og mulig lokalisering (PDF, 261 kB)

26.01.2016 - Innkalling til styringsgruppe i Ringebu (PDF, 199 kB)

22.01.2016 - Innkalling til styringsgruppe i Ringebu (DOC, 45 kB)

20.01.2016 - Beregningsmodell for virkning av nytt inntektssystem (XLSX, 611 kB)

19.01.2016 - Møtefora - hvem møter hvor? (PDF, 179 kB)

19.01.2016 - Referat - styringsgruppe i Ringebu (DOC, 45 kB)

19.01.2016 - Innkalling til forhandlingsmøte om innhold i intensjonsplan (PDF, 368 kB)

19.01.2016 - Innkalling til styringsgruppes i Ringebu (DOC, 43 kB)

15.01.2016 - Faktasamling - ajour 15.01.2016 (XLSX, 63 kB)

07.01.2016 - Brev til Jan Tore Sanner – avklaringer (DOCX, 111 kB)

11.12.2015 - Referat - felles styringsgruppesamling (PDF, 75 kB)

11.12.2015 - Lysark - felles styringsgruppesamling (PPTX, 995 kB)

11.12.2015 - Innkalling til styringsgruppesamling (PDF, 197 kB)

10.12.2015 - Ny kommune - vi skaper framtida sammen (PDF, 2 MB)

10.12.2015 - Notat fra møte i styringsgruppa i Ringebu (RSG) (PDF, 207 kB)

10.12.2015 - Notat til møte i styringsgruppa i Ringebu (RSG) (PDF, 204 kB)

08.12.2015 - Notat - oppsummering fra møte med KMD (PDF, 642 kB)

04.12.2015 - Referat - møte om kommunereform i NF, SF og RK (PDF, 183 kB)

30.11.2015 - Fylkesmennenes tilrådning - utdyping av oppdraget (PDF, 268 kB)

27.11.2015 - Fylkesmannens forventninger og vurderinger (PDF, 588 kB)

26.11.2015 - Notat fra møte i styringsgruppa i Ringebu (RSG) (PDF, 231 kB)

26.11.2015 - Notat til møte i styringsgruppa i Ringebu (RSG) (PDF, 245 kB)

20.11.2015 - Arbeidsmøte med ordførere og rådmenn (PDF, 110 kB)

19.11.2015 - Oppsummering av gruppearbeid - felles samling for kommunestyrene (PDF, 224 kB)

19.11.2015 - Innkalling til felles samling for kommunestyrene i Midt-dalen (PDF, 3 MB)

17.11.2015 - Notat fra møte i styringsgruppa i Ringebu (RSG) (PDF, 303 kB)

17.11.2015 - Formannskapet sak 120 - kommunereformen i midtdalen - detaljert organisering (PDF, 311 kB)

17.11.2015 - Notat fra møte i styringsgruppa i Ringebu (RSG) (PDF, 299 kB)

17.11.2015 - Notat - framdrift og frister prosjektplan (PDF, 500 kB)

17.11.2015 - Notat til møte i styringsgruppa i Ringebu (RSG) (PDF, 444 kB)

13.11.2015 - Referat - møte rådmann og sekretariat (PDF, 235 kB)

11.11.2015 - Referat - ordfører- og rådmannsmøte (PDF, 345 kB)

02.11.2015 - Referat - møte 1 felles samling for kommunestyrene i NF, SF og RK (PDF, 33 kB)

28.10.2015 - Brev - videre arbeid med kommunereformen, Jan Tore Sanner (PDF, 536 kB)