Grunngitte spørsmål fra kommunestyrets representanter

Grunngitte spørsmål er forespørsler som gjelder konkrete forhold eller saker.  De fremmes skriftlig av en kommunestyrerepresentant til ordføreren senest 3 virkedager før kommunestyremøtedagen.  Spørsmålet legges ut til kommunestyrets representanter i møtet.  Ordføreren refererer spørsmålet i sin helhet og gir sitt svar i kommunestyremøtet.  Spørreren kan be om ordet for tilleggsspørsmål og / eller oppklaringer.

Det er ikke anledning til debatt og det kan ikke fremmes forslag i forbindelse med grunngitte spørsmål.

Spørsmål og ordførerens svar vedlegges protokoll for kommunestyremøtet.

Spørsmål til kommunestyret 13.02.2018

Spørsmål til kommunestyret 31.10.2017

Spørsmål til kommunestyret 25.04.2017

Spørsmål til kommunestyret 22.11.2016

Spørsmål til kommunestyret 02.02.2016

Spørsmål til kommunestyret 26.11.2015

Spørsmål til kommunestyret 17.02.2015

Spørsmål til kommunestyret 25.03.2014

Spørsmål til kommunestyret 18.02.2014

Spørsmål til kommunestyret 26.11.2013

Spørsmål til kommunestyret 19.03.2013

Spørsmål til kommunestyret 11.12.2012

Spørsmål til kommunestyret 23.02.2010