Interpellasjoner - forespørsel til kommunestyret

Illustrasjon: Møteklubbe

Interpellasjoner er en forespørsel som gjelder prinsipielle spørsmål.  En interpellasjon fremmes skriftlig av en kommunestyrerepresentant overfor ordføreren.  Interpellasjonen skal være ordføreren i hende 10 dager før kommunestyremøtet.  Interpellasjon sendes ut sammen med sakslisten.

 

Ordføreren svarer i kommunestyremøtet, og kommunestyrets representanter kan be om ordet i forbindelse med en interpellasjon.  I debatt til interpellasjon kan hver representant få ordet en gang, interpellanten og ordføreren to ganger.  Den som stiller en interpellasjon og den som svarer kan fremme forslag som tas opp til avstemming.

 

Interpellasjon og svar skal vedlegges protokoll for kommunestyremøtet. 

Interpellasjon til kommunestyret 30.05.2017

Interpellasjon til kommunestyret 25.04.2017

Interpellasjon til kommunestyret 24.03.2015

Interpellasjon til kommunestyret 24.03.2015

Interpellasjon til kommunestyret 17.06.2014

Interpellasjon til kommunestyret 27.05.2014

 Interpellasjon til kommunestyret 25.03.2014

Interpellasjon til kommunestyret 21.02.2012

Interpellasjon til kommunestyret 13.12.2011

Interpellasjon til kommunestyret 23.02.2010

Interpellasjon til kommunestyret 25.06.2009

Interpellasjon til kommunestyret 03.04.2008