Viktig melding

Innbyggernes spørsmål til kommunestyret

Til hvert kommunestyremøte er det anledning for innbyggerne å sende inn skriftlige spørsmål.  Tidsfrist for slike er satt til kl. 10.00 dagen før avholdelse av møtet.

Vi vil bestrebe oss på at alle mottatte spørsmål med svar blir å finne her på kommunens hjemmesider dagen etter møtet.

Spørsmål til kommunestyret 25.10.2016

Spørsmål til kommunestyret 01.09.2015

Spørsmål til kommunestyret 29.04.2014

Spørsmål til kommunestyret 25.03.2014

Spørsmål til kommunestyret 20.09.2012

Spørsmål til kommunestyret 31.05.2011

Spørsmål til kommunestyret 24.09.2009

Spørsmål til kommunestyret 27.08.2009