Viktig melding

Godkjente listeforslag

Behandling av listeforslag er hjemlet i valgloven kapittel 6 og i valgforskriften kapittel 3. Det ble levert inn 6 listeforslag til kommunestyrevalget 2023 i Ringebu kommune innen fristen 31.03.2023 kl. 12.00. jmf. valgloven §6-1, 1.ledd.

Listeforslagene ble behandlet og godkjent i Valgstyrets møte 11.05.2023 sak 006/23.

Arbeiderpartiet (PDF, 12 kB)

Høyre (PDF, 9 kB)

Senterpartiet (PDF, 12 kB)

Tverrpolitisk liste (PDF, 12 kB)

Miljøpartiet De Grønne (PDF, 9 kB)

Partiet Sentrum (PDF, 9 kB)

 

 

Publisert: 15.05.2023 15.18