Stille liste til valget?

Fristen for å levere inn listeforslag til kommunestyrevalget er 31. mars 2023 klokken 12.00. Denne fristen er absolutt. 

Valgdirektoratet har fra og med valget 2023 utviklet en elektronisk portal for innlevering av listeforslag. Løsningen kan brukes til å opprette listeforslag, samle inn underskrifter og levere listeforslaget ved kommunestyre-, fylkestings-, og stortingsvalg. Løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere.

Det er valgfritt om man ønsker å benytte seg av den elektroniske løsningen, eller om man heller vil levere listeforslaget på papir. Begge metodene følger samme regelverk.

Du kan lese alt om krav til listeforslag på Valgdirektoratets sider: Stille til valg - Valgdirektoratet

Ønsker dere å levere listeforslag på papir anbefaler vi at dere bruker malene opprettet av Valgdirektoratet: Listeforslag på papir - Valgdirektoratet

Listeforslag på papir skal leveres på Ringebu rådhus, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu. Frist for levering er 31. mars 2023 kl. 12.00. Fristen er absolutt, det betyr at listeforslaget må ha kommet fysisk fram til kommunen innen fristen.

Dersom det er levert inn flere listeforslag fra samme parti er det det sist innleverte som gjelder.