Kommunestyrevalg 2019

I henhold til valgloven § 6-6 nr. 1 skal listeforslagene legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.

Listene legges ut til ettersyn ved sentralbordet i Ringebu Rådhus.

Mandag 9. september skal det avholdes kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen de ønsker å stille til valg i.

Her kan du se hvem som har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019.