Kommunestyrevalg 2019

Her er valgresultatet for Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2019

 

 

 

Valgdag er i statsråd 16. mars 2018 fastsatt til

mandag 9. september 2019

 

I henhold til valgloven § 6-6 nr. 1 skal listeforslagene legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.

Listene legges ut til ettersyn ved sentralbordet i Ringebu Rådhus.

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen de ønsker å stille til valg i.

Her kan du se hvem som har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019.