Hvem har stemmerett?

Her kan du se hvem som har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019.

1.       Norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av 2019, som er, eller har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

2.       Statsborgere fra andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og som er registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2019.

3.       Øvrige utenlandske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av 2019, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen 9. september 2019.

 

Det er en betingelse at velger ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven §53.

 

De som har stemmerett må stå i manntallet i sin kommune.  Manntall kan kontrolleres av innbyggerne når det annonseres at det er klart (våren 2019).   Manntall legges ut på papir i rådhuset, det blir ikke tilgjengelig elektronisk.

 

Velgere med stemmerett, som står i manntallet, får tilsendt valgkort fra Valgdirektoratet senest i august 2019.

 

Man må ha med legitimasjon for å kunne stemme ved valget.