Listeforslag til ettersyn

I henhold til valgloven § 6-6 nr. 1 skal listeforslagene legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.

Listene legges ut til ettersyn ved sentralbordet i Ringebu Rådhus.