Listeforslag til kommunestyrevalget 2019

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen de ønsker å stille til valg i.

Frist for å levere listeforslag til valgstyret ifm kommunestyrevalget i 2019:

 

mandag 1. april 2019 klokka 12:00  (da 31. mars 2019 er en søndag)

 

Listeforslaget, med korrekte vedlegg, må være ankommet kommunen innen denne fristen.

 

Ved innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget skal forslagsstillerne bruke skjema fra Valgdirektoratet.   Veiledning finner du her.

 

Regler for valg finnes i valgloven og valgforskriften.