Stortings- og sametingsvalg 2017

 

Valglogo for Stortingsvalget 2009Valgdag er i statsråd 22. april 2016 fastsatt til:

                  mandag 11. september 2017.

Kommunestyret fattet følgende vedtak i sitt møte 25.10.2016 - sak 096/16:

  1. Stortingsvalget 2017 avholdes mandag 11.09.2017.
  2. Ringebu kommune opprettholder 2 valgkretser som ved de siste valgene.  Valgkretsene er Vålebru og Fåvang.
  3. Ringebu kommunestyre vedtar at ved Stortingsvalget 2017 skal stemmetiden ved valglokalene i kretsene Vålebru og Fåvang være mandag 11.09.2017 fra kl. 10:00 - kl. 20:00.


I Ringebu kommune vil da valglokalene være åpne mandag 11. september 2017.

Stemmetidene ved valglokalene i kretsene Vålebru og Fåvang er:
Mandag 11.09.2017 fra kl. 10:00 - kl. 20:00


I Vålebru krets inngår:  Venabygd, Kjønås og Vekkom.
I Fåvang krets inngår:  Brekkom, Strand, Nord-Fåvang og Sør-Fåvang.

 

Står du i manntallet?
Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn i rådhuset fra 10.07.17 - 11-09-17.

Forhåndsstemmegivning:
I perioden 10.08.2017 tom 08.09.2017 i 1. etasje i rådhuset.

Mandag - fredag mellom kl. 09:00 og kl. 15:00.

Institusjonsstemmegivning:

Eldresenteret     tirsdag    5. september 2017  kl.  11.00 - 12.30

Linåkertunet       onsdag   6. september 2017  kl.  11.00 - 12.30        

Ambulerende stemmegivning:

Søknad om å få avgi stemme hjemme pga sykdom eller uførhet, må være mottatt i Ringebu kommune senest tirsdag 05.09.2015 kl. 15:00.
 

Viktig informasjon til deg som skal stemme - se Valgbrosjyre. (PDF, 954 kB)

Mer generell informasjon om valget finner du på www.valg.no.