I Ringebu kommune kan du stemme både søndag 12. september og mandag 13. september.
 

Velgere som er syke eller uføre, og dermed ikke kommer seg til et valglokale, kan søke om å stemme der de oppholder seg. Dette omfatter også velgere som er pålagt isolasjonsplikt som følge av covid-19 og velgere i karantene. Fristen for å søke er fredag 10. september kl 10.00.

Du kan forhåndsstemme i perioden tirsdag 10. august til fredag 10. september 2021 i hvilken som helst norsk kommune. 

Det blir gjennomført forhåndsstemmegivning på følgende steder:
Linåkertunet 30. august kl 11.00 - 13.00
Ringebu omsorgssenter 31. august kl 11.00 - 13.00

Ved Stortingsvalget 2021 får de fleste digitalt valgkort. 
Valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget.

Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset fra 12.juli til 13.september 2021.
Det er folkeregistrert bosettingsadresse 30.juni som avgjør hvilken kommune du er manntallsført i.

Kan du ikke stemme i forhåndsstemmeperioden 10.august - 10.september eller valgtingsdagene 12. og 13. september?
Da kan du ta kontakt med kommunen for å tidligstemme fra 1.juli.
post@ringebu.kommune.no
tlf 61 28 30 00

Dersom du er syk eller er i isolasjon eller karantene, så skal du ikke møte opp for å stemme.
Da må du vente til du er frisk.

Husk å ta med legitimasjon. 

I statsråd 6.mars 2020 ble valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2021 fastsatt til mandag 13.september 2021.Hvert enkelt kommunestyre kan bestemme at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndag 12.september, jf. valgloven § 9-2 (2).

Ringebu kommunestyre fattet følgende vedtak i sitt møte 15.12.2020 sak 109/20:

For mer informasjon, se valgdirektoratet