Stortingsvalg 12. og 13.september 2021

I statsråd 6.mars 2020 ble valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2021 fastsatt til mandag 13.september 2021.Hvert enkelt kommunestyre kan bestemme at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndag 12.september, jf. valgloven § 9-2 (2).

Ringebu kommunestyre fattet følgende vedtak i sitt møte 15.12.2020 sak 109/20:

  1. Stortingsvalget 2021 avholdes søndag 12.09 og mandag 13.09.
  2. Ringebu kommune opprettholder 2 stemmekretser som ved de siste årene. Stemmekretsene er Vålebru og Fåvang.
  3. Ved Stortingsvalget 2021 skal stemmetidene ved valglokalene i kretsene Vålebru og Fåvang være søndag 12.09 fra kl 12.00 - kl 18.00 og mandag 13.09 fra kl 10.00 - kl 20.00.
  4. Dersom situasjonen vedrørende covid-19 krever det, tas saken vedrørende stemmekretser opp på nytt innen 31.03.2021. 

For mer informasjon, se valgdirektoratet