Viktig melding!

Veiledet selvhjelp

Forskning viser at effekten av veiledet selvhjelp kan ha like bra effekt som behandling ansikt til ansikt. Du får tilgang til selvhjelpsmateriell som kan være i form av oppgaver, bøker, selvhjelpsgrupper eller internettbaserte programmer. På denne nettsiden finner du mye informasjonsmateriell som kan brukes. Du kan motta oppfølgende samtaler med oss, der dine erfaringer med bruk av selvhjelpsmateriellet diskuteres. Veiledet selvhjelp innebærer at du får veiledning fra oss samtidig som du jobber med ulike selvhjelpsoppgaver.  

  • Veiledet selvhjelp bygger vanligvis på prinsipper fra kognitiv terapi. En viktig del er råd om:
  • Hvordan du kan håndtere stress og løse problemer
  • Hvordan du kan motvirke overdreven negativ tenkning og pessimisme
  • Hvordan du kan øke mengden av aktiviteter i hverdagen som kan gi økt opplevelse av mestring
  • Hvordan du kan bruke støttespillere i nærmiljøet – og bli en bedre støttespiller for deg selv
  • Hvordan du kan unngå sosial isolasjon

Nedenfor finner du en liste over ulike selvhjelprogram. Alt av materialet til programmene er gratis og du trenger ikke å registrere seg for å få tilgang. 

Psykologisk veiledning: Gratis selvhjelpskurs

Co-mestring er et digitalt selvhjelpsprogram for deg som opplever økt stress og uro i forbindelse med covid-19/korona pandemien: Co-mestring

Helsenorge.no: Finn gode hverdagsråd eller prøv apper og verktøy som gjør det lettere å få det til. Bare du

Søvn:

Kortvarige søvnvansker - selvhjelpskurs på nett (norsk helseinformatikk
Sov Godt kurset - Frisklivssentralen
Langvarige søvnvansker - selvhjelpskurs på nett (Norsk helseinformatikk) 

Depresjon:

Selvhjelpsprogram for deg med depresjon - Norsk helseinformatikk
Kurs i depresjonsmestring (KID)
Depresjonsappen

Depresjon hos voksne - Helsenorge
Depresjon - Rådet for psykisk helse
Min vei ut av depresjon - Erfaringskompetanse

Angst:

Helseangst - selvhjelpskurs på nett (Norsk helseinformatikk)
Panikkangst - selvhjelpskurs på nett (Norsk helseinformatikk)
Sosial angst - selvhjelpskurs på nett (Norsk helseinformatikk)
Prestasjonsangst - selvhjelpskurs på nett (Norsk helseinformatikk)

Fysisk aktivitet:

Gå10 appen