Tilrettelagte tjenester

Beskrivelse av tilrettelagte tjenester

Tilrettelagte tjenester

Arbeid er et kommunalt tilbud til personer som bor i Ringebu kommune, er mellom 18 og 67 år, og er i en situasjon der vedkommende har behov for arbeidstrening eller aktivisering på dagtid. Dette kan være alt fra behov for sysselsetting og til mere tilrettelagte arbeidsoppgaver.

Målsettingen er å gi flest mulig et kvalitetsmessig godt tilbud. Det skal være individuelt tilrettelagt, basert på personens egne ressurser og ferdigheter, og ut ifra den kompetanse Tilrettelagte tjenester arbeid til enhver tid rår over.

Tilrettelagte tjenester Bolig yter praktisk bistand og opplæring til personer med sammensatte behov, og  som er bosatt i Ringebu kommune.

Kontaktinformasjon tilrettelagte tjenester
Kontaktinformasjon tilrettelagte tjenester
Navn E-post Telefon
Arbeid 45 37 68 46
Rauhallen 45 37 64 16
Vedsentralen 97 71 41 42
Bolig 45 37 68 82
Vakttelefon 1 94 82 38 46
Vakttelefon 2 48 99 74 01
Treningsbolig 90 20 21 45
Avdelingsleder Ingjerd Kristiansen ingjerd.kristiansen@ringebu.kommune.no 41 21 82 32
Fagansvarlig Alf Inge Ringen alf.inge.ringen@ringebu.kommune.no 90 15 30 05
Tjenesteleder Berit Aarnes berit.aarnes@ringebu.kommune.no 93 40 23 11