Hjemmebaserte tjenester i vår kommune

Hjemmebaserte tjenester består av 3 tjenesteområder. Hjemmetjenesten nord med Ringebu Eldresenter, hjemmetjenesten sør med omsorgsboliger på Linåkertunet, og J.o.b.a. som består av hjemmetjenesten miljøterapi og J.o.b.a. arbeid.

Hjemmetjenesten nord har hovedbase på Ringebu Eldresenter og yter både hjemmesykepleie og hjemmehjelp, personling assistent og oppfølging av trygghetsalarmer. Senteret består av 35 heldøgns omsorgsboliger, med eget kjøkken med kafe, og dagsenter.

Hjemmetjenesten sør har hovedbase på Linåkertunet og yter også hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjenester, personlig assistent og oppfølging av trygghetsalarmer. Tjenesten server også 16 heldøgsomsorgsboliger ved Linåkertunet.

Tjenestene som ytes er ellers et bredt tilbud til hjemmeboende og tilbudet dekker hele kommunen. Tjenestene som ytes tildeles gjennom tildelingskontoret i Ringebu.

J.o.b.a. består av to avdelinger. Hjemmetjenesten miljøterapi og J.o.b.a. Hjemmetjenesten miljøterapi har hovedbase på Ringebu eldresenter. Ellers så yter de tjenester til hjemmeboende i hele kommunen. J.o.b.a. arbeid ligger i Tollmoen i Ringebu, og er et dag og aktivitetssenter. Senteret yter primært tjenester til innbyggere mellom 18 -70 år i kommunen som har behov for tilrettelagt tilbud på dagtid. 

Kontaktinformasjon Hjemmebaserte tjenester
Navn Stilling Telefon
Rigmor Kristensen Merkantil RES 61 28 33 50
Kari Helene Sæther Lostad Fagkoordinator hj.t. nord 61 28 33 51
Venke Kjos Avd. leder hj.tj. nord 61 28 33 55
Berit S. Nylende Dagsenter RES 61 28 33 58
Irena Svelle Avd.leder hj.tj. sør 61 28 33 16
Elise Granlien Fagkoordinator hj.t. sør/korttids. 61 28 33 15
Ingjerd Kristiansen Avd.leder J.o.b.a. 61 28 32 83/412 18 232
Alf Inge Ringen Fagkoordinator J.o.b.a. 61 28 32 82/901 53 005
Døgnvakt Hjemmetjenesten nord 913 83 224
Døgnvakt Hjemmetjenesten sør 917 12 068
Døgnvakt Psykiatri 61 28 33 12

Kontaktperson

Marit Vestad Førlandsås
Marit Vestad Førlandsås
Tjenesteleder for hjemmebaserte tjenester
Mob: 479 07 996