Bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger

Grubbegata bofellesskapet er for enslige mindreårige og ligger i Ringebu.

Bofellesskapet er tilrettelagt for 10 personer og har døgnbemanning.

Vi legger vekt på at den enkelte bruker får et individuelt tilrettelagt tilbud, som skal gi en trygg og forutsigbar hverdag, med størst mulig grad av livskvalitet og selvstendighet. Vår målsetning er å yte kvalitative gode tjenester.

Kontaktperson

Marte Haugen
Mob: 954 75 699