Viktig melding

Oppfølgingstjeneste for enslige mindreårige flyktninger

Vi legger vekt på at den enkelte bruker får et individuelt tilrettelagt tilbud, som skal gi en trygg og forutsigbar hverdag, med størst mulig grad av livskvalitet og selvstendighet. Vår målsetning er å yte kvalitative gode tjenester.