Velkommen til Omsorgssenterets aktivitetslag

Omsorgssenterets aktivitetslag er en frivillig organisasjon.

Leder i styret er Arvid Klypen. Styret består av 10 medlemmer.

Klikk for stort bilde

Målsettingen for aktivitetslaget er å lage sosiale tilstelninger for Eldresenterets beboere og pårørende.

Aktivitetslaget bemanner og drifter en minibuss. Bussen har kommunal økonomisk støtte til driften. Laget får også minnegaver ved begravelser. Loddsalg ved tilstelninger.

Aktivteter:

  • Bussturer i nærmiljøet
  • Bingo
  • Hyggekvelder
  • Sankthans fest
  • Gir bort julegaver til husets beboere
  • Kjøper inn blomster til påske og jul i kafeteria

  Spørsmål vedrørende lån av bussen kan rettes til Arvid Klypen, tlf. 90 09 15 22.