Infoaviser omstilling og utvikling i Helse og omsorg

Det har skjedd mye omstilling og utvikling innen helse og omsorg(HO) de siste årene. Derfor har vi fra 2012 lagd fortløpende infoaviser for å informere om dette. Dette vil vi fortsette med også framover. Under ligger det linker til hver enkelt avis. I tillegg til at disse legges ut som nyheter så vil de også ligge under denne linken "Infoaviser" under helse og omsorg. Kom gjerne med ønsker om innhold på infoavisa framover.

Infoavis nr.1 (PDF, 200 kB)(25.09.2012)

Ro-rapporten (PDF, 13 MB)

Nytt organisasjonskart Helse og omsorg (PDF, 101 kB) (pr.01.03.2013)

Infoavis nr.2 (PDF, 194 kB) (09.10.2012)

Info om de nye enhetene (PDF, 154 kB)

Svarskjema ang.framtidig arbeidssted for ansatte (PDF, 161 kB)

Infoavis nr. 3 (25.10.2012) (PDF, 202 kB)

Info om ny org.brukt i arbeidsgruppene 19.10.2012 (PDF, 527 kB)

Infoavis nr. 4 (19.11.2012) (PDF, 193 kB)

Infoavis nr. 5 (21.12.2012) (PDF, 81 kB)

Infoavis nr. 6 (07.02.2013) (PDF, 85 kB)

Infoavis nr. 7 (01.03.2013) (PDF, 80 kB)

Drifts og ressursanalysesen i pleie og omsorg i Ringebu kommune (Devold-rapporten) (PDF, 892 kB)

Powerpointvisning ang. Devold-rapporten (pp-format)

Powerpointvisning ang. Devold-rapporten (pdf)

Infoavis nr.8 (15.03.2013) (PDF, 109 kB)

Infoavis nr. 9 (02.05.2013) (PDF, 91 kB)

Infoavis nr. 10 (22.05.2013) (PDF, 90 kB)

Infoavis nr. 11 (06.06.2013) (PDF, 78 kB)

Infoavis nr. 12 (13.06.2013) (PDF, 81 kB)

Infoavis nr. 13. (17.06.2013) (PDF, 79 kB)

Framlegg ansattmøtet 17.06.2013 (PDF, 283 kB)

Infoavis nr. 14. (26.08.2013) (PDF, 91 kB)

Infoavis nr. 15. (17.10.2013) (PDF, 85 kB)

Infoavis nr. 16 (31.10.2013) (PDF, 81 kB)

Infoavis nr. 17 (28.11.2013) (DOCX, 33 kB)

Infoavis nr. 18 (30.01.2014) (DOCX, 34 kB)

Infoavis nr. 19 (28.03.2014) (PDF, 83 kB)

Infoavis nr. 20 (19.06.2014) (PDF, 83 kB)

Infoavis nr. 21 (03.07.2014) (PDF, 90 kB)

Infoavis nr. 22 (20.11.2014) (PDF, 198 kB)

Infoavis nr. 23 (13.01.2015) (PDF, 199 kB)

Infoavis nr. 25 (29.05.2015) (PDF, 188 kB)

Infoavis nr. 26 (11.06.2015) (PDF, 197 kB)

Infoavis nr. 28 (18.08.2015) (PDF, 359 kB)

Infoavis nr. 29 (08.10.2015) (PDF, 124 kB)

Infoavis nr. 30 (26.10.2015) (PDF, 198 kB)

Infoavis nr. 31 (25.11.2015) (PDF, 129 kB)

Infoavis nr. 32 (08.12.2015) (PDF, 120 kB)

Infoavis nr. 33 (13.01.2016) (PDF, 122 kB)

Infoavis nr. 34 (30.03.2016) (PDF, 307 kB)

Infoavis nr. 35 (12.04.2016) (PDF, 309 kB)

Infoavis nr. 36 (25.08.2016) (PDF, 378 kB)

Infoavis nr. 37 (19.12.2016) (PDF, 522 kB)

Infoavis nr. 38 (11.01.2017) (PDF, 545 kB)

Infoavis nr. 39 (26.04.2017) (PDF, 534 kB)

Infoavis nr. 40 (30.05.2017) (PDF, 529 kB)

Infoavis nr. 41 (29.11.2017) (PDF, 523 kB)

 

Her blir infoavisene fra 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020 lagt inn etter hvert.